Menu
Cos

Magazinul este în dezvoltare, verificați cu operatorul

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE COMPANIEI


Toata gama de produse, vândute sau/și instalate de către compania “Casa Apei” este supusă garantiei si service. La procurarea filtrelor se eliberează Certificat de garanție, în care se indică toate informațiile cu privire la asigurarea garanției și stimulării condițiilor produsului procurat de Dvs.


Stimate Client, compania “Casa Apei” este în drept să refuze deservirea de garanție în următoarele cazuri:


Talonul de garanție este valabil doar când este prezent și indicat modelul articolului, data vânzării, ștampila firmei realizatoare și semnătura cumpărătorului.


În caz de nerespectarea a acestor condiții sau datele indicate în talonul de garanție contravin mărfii sau sunt șterse, corectate, talonul nu este valabil.


Garanția se aplică în următoarele cazuri:


- Instalarea produsului se efectuează doar de persoană autorizată a companiei “Casa Apei” cu îndeplinirea actului de dare în exploatare a produsului semnat de ambele părți .


- Respectarea de către cumpărător a instrucțiunii de exploatare a produsului.


- În caz de depistare a defectelor tehnice sau a deteriorării lor, cumpărătorul este obligat imediat să preia legătura cu producătorul pentru a solicita un specialist, care va întocmi un proces-verbal de verificare și va aprecia starea tehnică a produsului. La depistarea neajunsurilor sau defectelor se stabilește expertiză desfășurată a produsului instalat.


Garanție nu este aplicabilă în următoarele cazuri:


- La articolele care au fost defectate nu din vina producătorului după ce a fost semnat actul de dare în exploatare și marfa a fost predată cumpărătorului (consumatorului) de către vânzător.


- La produsele care au fost deteriorate în rezultatul temperaturilor înalte (joase) , a focului, avariilor, accidentelor, coroziei, insectelor sau obiectelor străine de diversă origine.


- La articolele cu defecte apărute în rezultatul nerespectării cerințelor producătorului legate de condițiile de exploatare, de asemenea în rezultatul atârnării neglijente.


Obligațiunile de garanție nu sunt răspândite în următoarele cazuri:


- În cazul instalării de sine stătător a produsului de către cumpărator (consumator).


- La produsele cu defecte, apărute în rezultatul reparării de sine stătător sau de către persoane care nu sunt autorizate de către compania “Casa Apei”.


- Marfa, la care unele părți sau detalii au fost schimbate de sine stătător (consumator).


-La produsele care sunt utilizate în alte scopuri, decât cele predestinate.


- În cazul utilizării în procesul de montare a elementelor de completare care nu pot fi folosite conform instrucțiunii de exploatare, sau elemente de completare care aparțin altui producător.


Fără prezentarea talonului de garanție, de asemenea în cazurile indicate în obligațiunile de garanție, pretențiile nu se primesc, iar repararea pe garanție nu se efectuează!


Toate pretențiile cumpărătorilor (consumatorilor) se primesc pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/2, tel.: +37360266600


ATENTIE! Firma producătoare nu poartă responsabilitate pentru schimbarea bruscă a presiunii apei în rețelele de apeduct (se recomandă instalarea reductorului de presiune a apei).


Este necesar să opriți apa la filtru în cazul când el nu va fi utilizat timp îndelungat (concediu, ș.a.).


În sortimentul de bază al sistemelor de filtrare a apei de către producător este declarată rezistența filtrelor staționare la presiunea apei până la 6 bari. În cazul când presiunea depășește 6 bari sau este exact 6 bari, în scopul evitării salturilor de presiune în rețeaua centrală de apeduct, cumpărătorul se obligă (din cont propriu) să instaleze un reductor de presiune înaintea sistemului de filtrare a apei și să asigure reglarea reductorului de presiune în limitele 3,5-4 bari. În caz contrar, garanția sistemului de filtrare nu va fi acoperită din motivul neîndeplinirii cerințelor tehnice cerute de producător.


ATENTIE! Nu se admite păstrarea filtrelor împreună cu substanțele care emană în atmosferă vapori sau gaze dăunătoare cu miros strident.


Toate condițiile obligațiunilor de garanție acționează în limitele legislației despre protecția consumatorului sunt reglementate de către legislația civilă a RM.